JORDSTRÅLNINGSCENTRUMS HEMSIDA
senast uppdaterat 2007-03-31

Stessfaktorer
enligt Gina Lazenbys bok "Det sunda hemmet": 

kemiska föroreningar
ohälsosam kost
elektriska föroreningar
negativ jordstrålning
stress i omgivningen
röra och oordning
stressande livsstil

Belastningsfaktorer
enligt Peter Wilhelmsson:

Sjukdomsorsaker
Kortfattat utdrag, troligen inte alls komplett, 
men varje rad borde ge dig något att tänka på ??
Se detta som rubriker, som du kan gräva dig ner djupare i.
Inspirerat av ett föredrag Peter Wilhelmsson höll i Västerås.
Vi känner Peter via föredrag, kurser, behandlingar 
och vi har naturligtvis själva alla böckerna nedan.

Vill du veta mer?

Dessa suveräna böcker av P
eter Wilhelmsson m. fl. rekommenderas:

Besegra din allergi (Ca-pris exkl. frakt 200:-)
Candida - Vår tids folksjukdom (100)
Frisk & Vital som Gravid (50)
Frisk & Vital som Mogen Kvinna (50)
Frisk & Vital som Tjej (50)
Ät dig friskare (150)
Örter för livet (100)
Blommor för din själ (300)
Sjukdomsmysteriet Kroniskt trötthetssyndrom (150)
Friskare live med rätt kost + vitaminer och mineral (220)
Hjälp! Vad ska jag äta (130)
120 råd för 120 år (Ny hösten 2000 - 45:-)
Lev ung längre (Ny hösten 2000 - 240:-)

PROBLEMET - FÖRGIFTAD MILJÖ.

Det finns skadliga ämnen 
i maten vi äter,
i luften vi andas,
i våra kläder
och i vattnet vi dricker.

Det finns skadlig strålning i vår omgivning.

Allt detta utgör ett hot mot vår hälsa.

Det finns kvalitet och kvantitet i allt.

Vi är alla olika känsliga.

Summan av "belastningarna" avgör hur vi mår!

 

GIFT-(TOXICITETS)-KÄLLOR: 

 - Allmän miljöförstöring...

- "Sjuka" arbetsplatser...

- Strålning: elektrisk, jordstrålning, UV, radon ...

- Läkemedel...

- Tandlagningar, amalgam...

- Mat...

- osv...

 

 SJUKDOMSORSAKER:

En kombination av

- Attityd, livsstil 
(t ex dina tankar: Tänk på vad du tänker, för du blir vad du tänker!)

- Arvet, medfött

- Skada, olycka

- Ekologiska faktorer

 

Nuförtiden har och får EKOLOGISKA ORSAKER

allt större del i sjukdomsbilden.

 

BELASTNING FRÅN:

1. Tandfyllningar… (amalgam/guld)

2. Födoämnes-intolerans... (allergier)

3. Skräpmat...

4. Luftföroreningar...

5. Candidasvamp (ca 20 % har det)

6. Rökning...

7. Kemikalier...

8. Jordstrålning, elstrålning, radon...

9. Mögel...

10. Ilska, frustrering...

11. Orent vatten...

12. Näringsbrister...

…med mera...

 

 

HUR KROPPEN HANDSKAS MED GIFTER:

* hur arbetar organet med gifter

+ och några exempel på hur man kan förbättra funktionen.

LUNGOR

* tar upp syre, utsöndrar koldioxid och andra gaser

+ sluta röka, avgaser, kemikalier, andningsövningar, stärkande örter

LYMFSYSTEMET

* för bort avfall

+ andningsövningar, motion, torrborstning, massage, lymfdränage, blodrenande örter, studsmatta

HUD

* svettning, avdunstning

+ torrborstning, bastubad, motion, svettning, massage, blodrenande örter

NJURAR

* ca 1 miljon reningsfabriker = nefroner, kväve o salthaltiga slaggprodukter

+ rent vatten, blodrenande och urindrivande örter

LEVER

* vårt mest avgiftande organ. Levern har 3 avgiftningssystem:

- GALLA

- KUPFFERS CELLER avgiftar kemikalier och slaggprodukter, som bl a kommer från tarmen tillbaka till levern.

- CYTOKROM P450 (enzym) jobbar med fettlösliga kemikalier ... antioxidanter som buffrar och hjälper, fria radikaler finns här...

+ fasta, C-vitamin, blodrenande örter, leverstimulerande örter

TJOCKTARM

* avföring bör vara ute efter 16-24 timmar, 1 - 2 ggr/dag annars giftspridning i kroppen från tarmen. Kolla tiden efter intag av t ex solrosfrö / aktivt kol.

+ fibrer, vatten, laxerande medel, tarmsköljning, C-vitamin.

TANDLÄKARBESÖK OCH SANERING

av t. ex. amalgam:

a. helheltsprioritet, ev stärka patient först, 
    med anti-oxidanter och mineraler

b. tidsplan för sanering, en eller flera åt gången, 
    paus 7-8 veckor?

c. skyddsåtgärder vid sanering

d. ersättningsmaterial vid lagning, vilka material bör saneras

e. prioritetsordning vid sanering

f. oral galvanism, spänningsmätning

g. undvik 7, 14, 21 dagars immuncykel


Mer om Peter Wilhelmsson & Alpha Plus

  www.alpha-plus.se 

Hälso-länkar

till startsidan