TRADITIONELL HÄLSOVÅRD
svenskt
 
HÄLSO-LÄNKAR från ADANTE
http://trad-halsa-sve.adante.se

Materialet kommer från Jordstrålningscentrum  

Senast uppdaterat: 2013-11-22
OBS! Det är svårt med kategorierna,
så kolla även igenom övriga sidor om du söker något speciellt.

 
Glöm inte att surfa runt på sidorna uppåt, i sidled och nedåt.
Många av dessa sidor har i sin tur bra länkar.
Tryck på F11 så får du helskärmsbild. 
Nytt tryck återställer.

 
Alla behandlingar hjälper inte alla!
Alla preparat hjälper inte alla!
Vi är alla olika!

Flera alternativare har inte så mycket förtroende för mycket av dagens sjukdomsforskning, typ cancer. Det är synd så länge man inte ens vill titta på alternativarnas olika erfarenheter utan skyller på "ovetenskaplighet". Flera vill inte stödja dagens cancerfonder, med den inställning man har när man delar ut anslag. Tänk om alternativforskarna kunde få några procent av pengarna för att kanske få fram saker som vore värt att verkligen studera närmare? Vi får det vi förtjänar efter de politiker vi väljer och vi får de ökade sjukvårdskostnader det för med sig av att vi inte bryr oss om det som ser ut att vara orsaker utan jobbar för mycket med symtombehandling. Är det intelligent att såga av grenen mänskligheten sitter på genom snävt kortsiktigt brist på tänkande och planering? 

Flera alternativare anser att vi får många sjukdomar på grund av att: 
summan av belastningar på kroppen blir för stor. Många av dessa sjukdomsframkallande / immunförsvarsnedsättande "belastningar" klarar inte dagens vetenskapare av att mäta, alltså finns de inte enligt dagens för många patienter förnedrande strutspolitik. Exempel på sådana belastningar är t ex el- och jordstrålning, amalgam, radiovågor mm från bl a mobiltelefoner... osv i all oändlighet. Det finns ju starka ekonomiska krafter i de miljarder som finns i medicinindustrin, som naturligtvis helst vill ta bort symtom istället för att inrikta sig på orsaker. Denna syn kostar samhället onödigt mycket pengar, en utveckling som man redan nu ser inte håller. Vore det inte bättre att alternativare och dagens medicinforskare & läkare samarbetar förutsättningslöst för att komma någon vart!? De vilar ett stort ansvar på de bromsklossar, som idag finns inom politik och vetenskap, liksom på dem som tyst stöder dem i "vetenskapens namn", fast många anar att dagens väg är fel och ohållbar och oekonomisk. 

Det som sagts i TV får man väl återge här som exempel: Den kända Lundaprofessorn David Ingvar uttalade sig om de elöverkänsliga för ett antal år sedan och sade mycket självsäkert i egenskap av sin fina titel något i stil med att de svaga fälten kunde absolut inte påverka människor så de skulle kunna bli sjuka. Därmed sparkade han en stor lidande grupp på smalbenen så de ramlade omkull, utan minsta stöd från sina läkare, chefer, politiker och omgivning. Då liksom vid färskare fall visste många alternativare att självsäkra vetenskapare som professor David Ingvar hade fel, men det kunde inte bevisas vetenskapligt och då kan man ju inte tro på folk, även om de som hade motsatt uppfattning i många fall också hade höga titlar.

De som testar/provar preparat vet ofta inte hur man ska testa alternativa "saker". Dessutom har vi lagrat olika belastningar i oss och reagerar olika på samma sak.

TV´s snackglade konsumenttestare Sverker Olofsson har slängt mer än en fungerande "alternativ" sak i sin soptunna sedan en fackman med titel, men utan kunskap, sagt att det inte borde fungera!?  

Mitt råd är att testa saker och försöka vara så neutral man kan, använd gärna kinesiologi (muskeltest som frågar kroppen! Du bör ha fått utbildning för att lita på det!), kolla hur de olika aurorna reagerar, prova metoder, preparat etc försiktigt och känn efter hur du reagerar. 

OBS! Att behandlingar & preparat kan sätta igång positiva utrensningar så att du mår mer eller mindre dåligt. Det behöver alltså inte vara fel att du känner dig omtumlad efter besök hos alternativare eller efter att ha prövat nytt preparat. Då är knepet att gå vidare i den takt som passar dig. Är du känslig börja alltid mycket försiktigt med ny medicin, trappa sedan upp. 

Testar du auran måste du veta om auralagret du lärt dig testa går ut eller in vid negativ belastning. Ska ett preparat vara bra bör alla (de vanligaste ca 7 i alla fall) aurorna reagera positivt. 
Prova så du lär dig testa den du ska hjälpa med bra resp. dåliga preparat.  

Om en läkare tagit några prover och sagt att han inte hittar några fel på dig, betyder det i klartext att t ex 3 av 1000 möjliga tester inte hittade "felet". Våra läkares händer och yttrandefrihet är bakbundna av Socialstyrelsen, där våra politiker köpt läkemedelsindustrins koncept för att förhindra konkurrens. Kanske borde man med dagens ekonomiska sjukvårdsproblem börja se på helheten? "Summan av belastningar avgör vår hälsa!"  

Allmänt:
 Se till att du ger kroppen rätt byggstenar!
Undvik onödiga belastningar!
Tänk positivt! 
Våga leva i kärlek här och nu!

Läs mer om sjukdomsframkallande belastningsfaktorer!

Saknar du något bra? Tipsa oss!
Vi får ofta mail från företag och privatpersoner som vill bli länkade.

 

TRADITIONELL HÄLSOVÅRD
svenskt
Information

Apoteket med många vanliga frågor & svar, här finns bl a Giftinformationscentralen:  www.apoteket.se 
Vårdguiden, Uppsala län, stor infosajt: 
www.1177.se
Karolinskas frågelåda: 
www.karolinska.se
En portal med länkar till de flesta svenska hälso- och sjukvårds-sidor:  

www.edoctor.nu
Lexikon, disk-forum, fråga doktorn:  www.netdoktor.se
  Infotjänst för hälso- o sjukvård, bra länkar: www.medicallink.se 
Fråga doktorn, artiklar inom många områden: www.doktorn.com
 Psykisk hälsa i arbetslivet:  www.medivia.se
www.tobaksfakta.org
Evidencebaserat. länkar: 
www.nettingtheevidence.org.uk
För proffs, konc. översikter för diagnostik o behandling:  www.internetmedicin.se
Stor infosajt för hälsa o sjukvård:
http://ki.se/
ca 11 milj ref medicinska tidskriftsartiklar: www.ncbi.nlm.nih.gov/PubMed
SWEMED+ Karolinska artiklar: http://micr.kib.ki.se
För både proffs o patienter:  www.emedicine.com
Icke-kommersiell sök o nyhetsbevakning (kräver registrering):  www.medscape.com
Inforesurser inom hälso- o sjukvård för studenter, forskare, sjukvårdsanställda:  http://omni.ac.uk
Infoplatser från socialstyrelsen: www.socialstyrelsen.se

Läkemedelsverket:  www.lakemedelsverket.se
Kunskapscentrum för hälso- och sjukvården:  www.sbu.se
Info kring infektionssjukdomar o påverkan av graviditet:  www.medscinet.se/infpreg/

Svenskt nätverk för IT i vård o omsorg:  www.inera.se

Riksförsäkringsverkets hemsida:  www.forsakringskassan.se
Astra Zeneca om smärta, värk etc:  www.smarta.nu 
Ge blod:  www.geblod.nu 
Tidningarna:
www.dagensmedicin.se   www.lakemedelsvarlden.se
Aftonbladets hälsobilaga:  www.aftonbladet.se/halsa
 
Forskning

ADAM, > 4000 artiklar:  www.nlm.nih.gov/medlineplus/encyclopedia.html
Forskningsetiska frågor, lagar etc:  www.codex.uu.se/om.htm
www.forskning.se
www.sjukhusbiblioteken.com
Författarinstruktioner till hundratals medicins-tidskrifter:  www.mco.edu/lib/instr/libinsta.html
http://infoguiden.kib.ki.se/index.html
Medical Research Council:  www.mrc.ac.uk
Online Medical Dictionary, ca 50.000 definitioner:  http://cancerweb.ncl.ac.uk/omd/
Svenska Medicinsk terminologi: http://mesh.kib.ki.se/swemesh/swemesh_se.cfm
 

 

Läkemedel

Patient-FASS, dokumentation om apotekens läkemedel:  www.fass.nu 
Rekommenderade recept-belagda läkemedel, 
ett experturval för våra vanligaste sjukdomar: 
  www.klokalistan.nu 
www.dagensmedicin.se 
Läkemedelsverket, fakta om godkända läkemedel, användningsområden och biverkningar. Avdelning för naturläkemedel:  www.mpa.se/sve/nyindex.htm 
Läkemedelsdatabasen:  www.pharmasoft.se/search/
 Läkemedels-Industri-Föreningen:  www.lif.se  
Svenska läkemedelsbranschföreningen:  www.iml.nu 
Läkemedelsförsäkringsföreningen:  www.mpa.se 
Riksförsäkringsverkets hemsida  med bl a aktuella läkemedelspriser:   www.rfv.se/lakemedel 
Ersättning om du skadats av läkemedel:
www.lakemedelsforsakringen.nu 
Läkemedelsförfattningar:  www.mpa.se
För läkare finns ett program, som kollar hur olika mediciner passar ihop: www.itkpharma.se

Uppskattningsvis lär var femte patient bli sjuk pga medicin. Medicinskadornas kostnad uppskattas av Socialstyrelsen till 2 miljarder. Säkert i underkant. Många tar fel mediciner. Många tar mediciner som inte passar tillsammans. Vanliga biverkningar magont (medicinen kan slå ut även du nödvändiga tarmbakterierna, så tänk på att återskapa bra tarmflora), yrsel, svimning (långverkande sömnmedel kan t ex verka även när man vaknat), illamående, huvudvärk, allergiska besvär. Vanliga värktabletter som ipren och voltaren kan ge äldre svår astma.
När någon får en ny medicin ska läkaren kolla om den fungerar ihop med de läkemedel man redan tar. Läkaren måste göra uppföljning, dvs se till att medicinen fungerar bra och att du inte får skadliga biverkningar. Det ska finnas slutdatum för behandlingen och tidpunkt på läkaren omprövar medicineringen.

 

Läkare...

Bertil, läkare på Nya Tallmogården, 
en hemsida med mycket info:
  www.helhetsdoktorn.nu 
Svensk Läkarförening för Komplementär Medicin:
 www.komplementarmedicin.org 
Nätdoktorn nummer ett dr. Andrew Weil:  cgi.pathfinder.com/drweil/ 
 Läkare ger svar, testa dig själv, mötesplats ang rökning, depression mm. 
Du kan söka på både sjukdomsnamn och symtom:  www.netdoktor.se 
AT-prov:  www.his.ki.se/examination/at_kansliet/
& liknande...
Susanna Ehdin, författaren till den bra boken 
"Den självläkande människan":  www.ehdin.com 
Vårdförbundet:  www.vardforbundet.se 
Svensk Sjuksköterskeförening:  www.swenurse.se 

 

Hälsoartiklar

Hälsoartiklar, tester, nyheter:  www.doktoronline.se 
Ordlistor, frågelåda, vanliga sjukdomar osv:  www.doktorn.com
Patientinformation online:  www.pion.net 
1000-tals artiklar, idag svarar ca 270 experter på frågor. 
Länkar till patientorganisationer och medicinska hemsidor: 
  www.journalen.com 
Gott om länkar till databaser, sökning:  www.spri.se/biblioteket/default.htm 
Torget har hälsosida:  www.torget.se 
Länkar till svenska sjukvårds- och hälsosidor:  www.pulsen.net 
AstraZeneca:  www.egenvard.nu 

 

Vaccination & hälsa & resa

Bra vaccinationsguide mm. Om och för sjukvård: 
  www.medicallink.se 
producerar även PrimaVi, bra sida med mycket nyttig info, men som på många andra sidor läs igenom och gå ner på artiklar osv: sverige.primavi.com/ 
www.primavi.com   
Vegorecept, mattillsatser, vaccinationer inför utlandsresan, osv:  www.primalivet.nu 
Vad krävs på ditt resmål mm:  www.vaccination.nu 
Sök på land och hur länge du stannar mm:  www.resfeber.se/resfeber/health/  
Senaste nytt på hälsofronten för resenärer:  healthlink.mcv.edu/travel-medicine/ 
Hälsa och säkerhet i 220 länder:  www.tripprep.com/index.html 
Amerikanska hälsovårdsmyndigheterna beskriver vad som behövs i olika delar av världen:  www.cdc.gov/travel  

 

Institutioner
Landstinget:
Sveriges kommuner och landsting: www.skl.se
patientavgifter, befolkningsstatistik, läkemedelsdata från alla kommuner, vårdpersonalnytt, WHO-statistik och tidningen Landstingsvärlden.

Landstingsområden:
Stockholm www.sll.se
Stockholms läns sjukvårdsområde:  www.slso.sll.se
Uppsala www.lul.se
Södermanland:  www.landstinget.sormland.se
Östergötland:  www.lio.se
Jönköping:  www.lj.se
Kronoberg:  www.ltkronoberg.se
Kalmar:  www.ltkalmar.se
Blekinge:  www.ltblekinge.se
Skåne:  www.skane.se
Halland:  www.lthalland.se
Västra Götaland:  www.vgregion.se
Värmland:  www.liv.se
Örebro:  www.orebroll.se
 Västmanland:  www.ltvastmanland.se  
Dalarna:  www.ltdalarna.se
Gävleborg:  www.lg.se
Västernorrland:  www.lvn.se
Jämtland:  www.jll.se
Västerbotten: www.vll.se
Norrbotten: www.nll.se
Gotland:  www.gotland.se
 
Försäkringskassan:  www.fk.se
Offentliga Sverige:  www.sverigedirekt.se
www.bibliotek.se
www.smittskyddsinstitutet.se
www.tandvardsguiden.com
Statens folkhälsoinstitut:  www.fhi.se
Arbetslivsbiblioteket:  www.niwl.se/bibl/default.htm
Socialstyrelsen, folkhälsorapporter mm:  www.sos.se/ 
Mars - Socialstyrelsens stora databas:  www.sos.se/mars
National Library of Medicine (USA):  www.nlm.nih.gov
Public Library of Science:  www.publiclibraryofscience.org
Sjukhusbiblioteken i Sverige:  www.sjukhusbiblioteken.com
Uppsala universitetsbibliotek, medicinska biblioteket: www.ub.uu.se/linne/med/
Karolinska Institutet, Sveriges enda universitet specialiserat på medicin:  www.ki.se
Karolinska Institutets bibliotek, Sveriges största medicinska:  www.kib.ki.se
Karolinska institutets patientinformation:  www.kib.kj.se/diseases/index.html
Statens beredning för medicinsk utvärdering, gedigna kunskapsöversikter och forskningsrapporter om allt från ländryggsbesvär till depressioner och rökavvänjningsmetoder. Länkar till medicinska tidskrifter:  www.sbu.se  
Medicinska Forskningsrådet, bl a rolig webtjänst för skolan om hur kroppen påverkas av rymdfärd mm:  www.mfr.se 
Arbetsmiljöverket:  www.av.se
Komplementära hälsostudier (Örebro universitet) info, artiklar, länkar, studentartiklar om alternativa hälsometoder:  www.oru.se/ioh/khs 
Doktorsavhandlingar från Karolinska Institutet:  diss.kib.ki.se/  
Uppsala Akademiska Sjukhus: www.uas.se 
Akademiska har börjat bygga upp en infohemsida: 
192.4-3.162.24  

 

Tidningar

Tidskriften "Dagens Medicin":  www.dagensmedicin.se
Läkartidningen:  www.lakartidningen.se
Moderna läkare:  www.sylf.se/ml/index.html
www.overlakaren.se
Distriktsläkaren:  www.mediahuset-goteborg.se/distrikslakaren/default.htm
GLÖD - Tidning för unga:  www.glod.com 
www.journalen.se
 www.lakemedelsvarlden.nu  
 www.landstingsvarlden.lf.se  
www.diabetes.se
www.diabetolognytt.nu
Forskning och framsteg:  www.fof.se
E-tidskrifter
Biomed Central:  www.biomedcentral.com
www.freemedicaljournals.com
http://intl.highwire.org/lists/freeart.dtl
www.jeghers.com/e-journals.asp
www.pubmedcentral.nih.gov

 

Sjukdomar:
Läs mer under "FÖREBYGGANDE..."

Astma & allergi:  www.efanet.org  www.astma.com 
 Ordbok:  www.astma.com/patient/ordbok/index.cfm 
www.klimakteriet.cc 
Barnsjukdomar:  www.docco.com 
Cancer:  www.issels.com/  
www.manochcancer.nu 

Hjärt- och kärlsjukdomar:  www.allahjartan.com
Du ska få min gamla njure när jag dör!
Organregistrering alltså: 
 www.livsviktigt.se

www.ofo.sll.se 
 www.organdonation.a.se 

 

Sår - svenska länkar:

Fot- o bensår: 
www.netdoktor.se/sjukdomar/fakta/fotbensaar.htm 
Metodbok:  www.sjukhusbiblioteken.com/vardprog/bensar/bensar.htm 
Kärlkirurg Bengt Olofsson i Västerås, bensår:  www.joliv.se/lakarweb/start.htm 
Bensår:  www.lkhalland.org/terapirek.asp 
Den diabetiska foten:  www.sos.se/mars/sta058/Sta058.htm 
Interaktivt utbildningsprogram om diabetiska fotkomplikationer:  www.monaapple.com 
venös insufficiens:  www.sos.se/mars/sta081/Sta081.htm 
Strategigruppen för rationell antibiotikaanvändning och minskad antibiotikaresistens:  www.strama.org 
Svenskt sårläkningssällskap:  www.sarlakning.com 
Sårvårdsboken:  svbok.orebroll.se  
Sårgruppen i Gbg...  www.gsv.se/sggb/default.htm 

 

Sår - engelska länkar:

The Association for the advancement of wound care:  www.aawc1.com 
American Academy of Wound Management: www.aawm.org 
Biosurgical research unit:  www.ssmtl.co.uk/WMPRC/BioSurgery/index.html 
Wound and skin care: members.tripod.com/~DianneBrownson/wound_skin.html  
Danska sällskapet för sårläkning:  www.dsfs.org 
EPUAP - European pressure ulcer advisory panel: 216.71.107.235 
ETRS - European tissue repair society:  64.33.115.36 
Medicine plus healthinformation - pressure sores:  www.nlm.nih.gov/medlineplus/pressuresores.html 
Pressure sore forum - diskusionsforum för trycksår:  www.medicaledu.com/pressure_sore_forum 
Venous statis forum - diskussionsforum för venösa bensår:  www.medicaledu.com/venous_statis_forum 
Online resource for wound treatment and product info:  www.skinwound.com 
Online resource for dressing materials and practical wound management info:  www.worldwidewounds.com 
TVS, the tissue viability society: www.tvs.org.uk 
The wound care society:  www.woundcaresociety.org 
WOCN -wound, ostomy and continence nurses society:  www.wocn.org 
Wound care - your independent guide to wound management:  www.newslettersonline.com/ahc/wc 
Wound care associates:  www.woundcareresources.com 
The wound care consultants:  www.wound.com 
The wound care information network: www.medicaledu.com/wndguide.htm 
The wound healing society:  www.woundhealsoc.org 
Wound management practice resource centre:  www.smtl.co.uk/WMPRC/index.html 
www.woundhealer.com 
Altruis biomedical network:   www.wound-healing.net 
www.wounds1.com 

 

Djur
"Fråga Veterinären" hos:  www.agria.se 
Lättsökt databas med tusentals frågor & svar, saknas din fråga där kommer svaret som e-post. 
Är din hund FÄSTING-magnet?
Alt 1: 
Apoteket har ett halsband som räcker 5-6 månader.
Har hört resultat typ från 5 om dagen till en i månaden. Ca 160:- beroende på hundstorlek.
Namn att söka på: Scalibor.  

Alt 2:
 
Apoteket har ett receptfritt medel. 
Alt 3:  Ett naturvändligt medel du gör själv enkelt och billigt:
Koka upp en liter vatten med en burk rosmarin. När det svalnat sila bort kryddresterna och blanda i saften från en citron. Häll i duschflaska och förvara i kylskåpet. Duscha över hunden en gång per dag. 

Alt 4:  En uppfinnarvän har med framgång i liten skala provat en bricka, som avger en frekvens som fästingarna tydligen inte gillar. Men den är inte i produktion, måste göras manuellt, noga och exakt. Blir detta klart hoppas vi vara bland de första, som säljer det som "Fästing-avstörare".
Insekter
ta bort ev gadd (ej geting)
fukta hud o gnid in Magnecyl/Bamyl

kyl med is/kortisonsalva/kräm

www.giftinformationscentralen.se
Hjälp till alternativare !
Stockholms Läns Landsting arbetar, 2001, med att bygga upp en portal
www.vardguiden.nu 
Miljöpartiet "De Gröna" vill att sidan även ska innehålla komplementär/alternativ-medicin. Nu vill sidansvariga ha hjälp med utformningen av sidan, hur det alternativa kan inkluderas osv.  
Saknar du något bra? Tipsa oss!
Vi får ofta mail från företag och privatpersoner som vill bli länkade.

 

ADANTES hälsosidor:
BIOS-brickan
balanserar bl a el- och jordstrålning
Plus & Minus
balanserande virvlare för bl a vatten och brickor för elstrålning
Dalai Lama - unikt bra CD
Vi har inte hört något som påverkar alla chakror och auror bättre!
Collagen
Hjälp mot ledvärk, muskelvärk, fibromyalgi...
Föryngrad hud, mindre rynkor, ungdomlig vitalitet, bättre sömn...
Purpurplattan
= Mirakelplattan = Energiplattan
Magnetterapi
vid smärta, infektion, inflammation, benbrott, muskelbristning etc...
Kinesiologi
Behandlingsformen som kommunicerar med kroppen
Alternativ hälsovård
Traditionell hälsovård på svenska
Traditionell hälsovård på engelska
Förebyggande hälsa och miljö 
 olika föreningar, etc
Sjukdomar & Symtom
 Allergi
Amalgam
Elöverkänslighet
Mobiltelefon
 Olle Johansson
Prof. på Karolinska som bl a forskar kring mobiltelefoner.
Vatten
Bl a om Vatten-symposium i Stockholm 6-7 september 2008
Klimat & Hjälp Jorden
Alla kan hjälpa alternativt!
RECEPT Från hela världen, 
även för allergiker & vegetarianer !
Kloka ord 
JiS
Jordstrålningssällskapet i Stockholm
 
Till ADANTEs startsida
Till VINGARs startsida
Till Jordstrålningscentrum

 

På denna domän http://vingar.se hittar ca 1.000 besökare/dag
 

 

MUSIK 
Country  Western Swing: Lillies
Jenny  hårdrock:  metal

RESETIPS
sevärdheter, bra länkar, flyg, buss, båt, logi, resebyrå etc: 
resa.vingar.se  
SVEALAND
 Västerås   Västmanland  Dalarna  Stockholm  Roslagen  Uppland  
Värmland  Södermanland  Närke
  GÖTALAND
 Gotland  Öland  Dalsland
 Göteborg  Bohuslän  Halland
 Skåne   Blekinge  Småland
Västergötland  Östergötland
   NORRLAND
Gästrikland  Hälsingland  Härjedalen  Jämtland  Medelpad  Ångermanland  Västerbotten  Norrbotten  Lappland
NORDEN 
 Norge  Finland  Åland  Island  Danmark-Färöarna-Grönland
RESTEN AV VÄRLDEN
 EUROPA 
 Estland Lettland Spanien 
 AFRIKA  ASIEN   AUSTRALIEN 
USA  KANADA  SYDAMERIKA

Är MODER JORD = Din miljö
värd en kvart eller två i veckan?
 Hjälp Jorden
alternativt! GRATIS!

Tankens kraft, jordstrålning, curry, pendling, slagruta, aura, chakra, feng shui, kinesiologi, PSI-spår ...
Föredrag och kurser varje vecka i Stockholm om osynliga energier & våra dolda outnyttjade förmågor. Försäljning o massor av länkar:
Jordstralningscentrum 
Gratis epost om det osynliga,
TV-tips m.m.: Slagrutenytt
Sädesfältringar: Cropcircles 
Mer slagruta: 
Arne Groth   JiS

Bilar  PowerMeet
 
Data  Humor  Slagruta
 Shaman  
Healing  Indianer
Vikingar, eskimåer, inka,
maya etc:
Naturfolk  Samer
Samisk kulturarbetare: LailaSpik 
Naturväsen:  Devor   UFO 
Ny o gammal kunskap/tro: 
NewAge 
Handmålad hemslöjd: Torvtaket
Tidigare liv: Ylva Cronstedt
Konstnären: Einar Nerman
Annorlunda Filateli: Mälarbältet

Här finns bl a offentligt, miljö, natur, astronomi, astrologi, TV, böcker, konst, sport: Per-Uno
JUL-länkar o hälsningar från våra
  LÄNKBYTARE : Jul

SPARA som Favorit:
vingar.se
adante.se

jordstralningscentrum.se
hjalpjorden.se

HÄLSA, mycket och brett,
"vanligt" &  alternativt:
Adante 
Traditionell vård:
 Svenska   Engelska
Alternativt:
BIOS-brickan  PlusMinus
Purpurplattan   D-vitamin
 Kinesiologi 
Alternativt  Amalgam
 Förebyggande 
 Elöverkänslighet
Sjukdomar & Symtom  Allergi
Mobiltelefon  Olle Johansson
 
Recept   Kloka ord